תנאי פרסום בגלריה של המגזין

כיף לנו שאתם רוצים לקחת חלק במגזין התיירות שלנו ♡
בגלריה של המגזין אנו מעניקים חשיפה לתמונות נבחרות שלכם אשר כוללות מקומות מעניינים המומלצים על ידכם.

כדי לקחת חלק בגלריה עליכם לבצע מספר צעדים:

1← להרשם לניוזלטר של המגזין בלחיצה כאן.

2← לאחר אישור המייל (שעשוי להשלח לתקיית אחר או ספאם) יש להעביר למייל [email protected] את הפרטים הבאים במלואם:
♦ 1-5 תמונות של מקומות בארץ ובעולם.
♦ תיאור קצר על המתרחש בתמונה + מקום הצילום.
♦ שם המשתמש שלכם באינסטגרם לקבלת קרדיט.

הערות חשובות
♦ חשוב כי בתמונה יושם דגש על המקום המומלץ.
♦ התמונות יכולות לעבור עיבוד אך עליהן לשקף את המציאות ובהתאם אין להוסיף או להוריד פרטים בתמונה.
♦ שימו לב כי התמונות שמועברות למגזין יחתכו לצורת ריבוע ועל כן כדאי לחשוב מראש אילו תמונות יתאימו לחיתוך שכזה.
♦ בהעברת התמונה אתם מסכימים כי מדובר במקום שהומלץ על ידכם וכי התמונה הינה בבעלותכם בלבד.
♦ צוות המגזין הוא זה שיבחר אילו תמונות מתאימות לגלרית "המלצות הגולשים" ואשר יעלו/ יורדו מהגלריה הלכה למעשה.

זכויות יוצרים
♦ זכויות היוצרים הבלעדיות של התמונות תישארנה בידי הצלם שמעביר למגזין Bestip את התמונות.
♦ צוות מגזין Bestip לא יהיו אחראי לכל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או לפגיעה במוניטין של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהתמונות שיועברו אליו ושיתפרסמו.
ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המגזין בדבר תמונה כלשהי, יהא מגיש התמונות אחראי למלוא הנזקים, ההוצאות, הנזקים וההפסדים אשר ייגרמו לצוות המגזין כתוצאה מכך, והוא יהא אחראי להגן על הצוות במסגרת הליכים משפטיים כאמור ולפצות ו/או לשפות את המארגנים בקשר לעניינים כמפורט במסגרת פסקה זו לעיל.
♦ הגשה ו/או העברה של תמונה כלשהי באמצעים השונים (לרבות מייל, אינסטגרם, פייסבוק ועוד) משמעה קבלת כל התנאים המפורטים לעיל, ולמעביר התמונה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת התנאים דלעיל ו/או בקשר לאי הבנתם ו/או בקשר לאי קבלת תנאי כלשהו.

תשומת הלב כי הפנייה בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד וכי פרסום התמונות בגלריית "המלצות הגולשים" מיועד לנשים ולגברים כאחד.